Aktuellt just nu

 

Välkommen till Backsippan!


Montessoriförskolan Backsippan är en fristående förskola med verksamhet riktad till barn i åldrarna 1 – 5 år. Totalt finns det 40 platser i förskolan. Vi har samma avgift för förskolan som Kalmar kommun. Våra öppettider är 07.00 – 17.00.

Montessoripedagogiken är grunden för vår verksamhet. Ett utmärkande drag för pedagogiken är att man lägger lika stor vikt vid alla delar av barnets utveckling. Vi arbetar i små grupper och är mycket noga med att alla barn blir sedda och bekräftade.

Backsippan är belägen i en vacker villa med egen trädgård i centrala Kalmar. Förskolan har ett eget kök där all mat lagas. Vi har en välutrustad slöjd- och bildlokal som är mycket uppskattad av barnen.

Vi har två minibussar som vi använder för utflykter till bl a Skälby 4H-gård. 

Personalen har en bred kompetens och en mångårig erfarenhet
av arbete med barn. Vi som arbetar på Backsippan är utbildade småbarnspedagoger, förskollärare kompletterad med montessoriutbildning, fritidspedagog samt socionom.

Vi du veta mer är du välkommen att kontakta oss:

Tfn 0480 – 880 69, 0708 - 40 34 38
E-post: Klicka här för att skicka meddelande