montessorimaterial

montessorimaterial

Pedagogiken


Maria Montessori levde mellan åren 1870 – 1952 och var Italiens första kvinnliga läkare. Hon började att arbeta med utvecklingsstörda barn och utvecklade pedagogiska metoder som gjorde att barnen utvecklades intellektuellt och känslomässigt på att mycket positivt sätt. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.

Montessoriförskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Pedagogiken låter barnen fritt experimentera, känna sig fram och öva sig inom olika områden.