växthuset Skälby

Klätterväg

 

 

Verksamheten


Verksamheten på Backsippan är indelad i tre grupper med 11-16 barn i varje grupp. Överflyttningen mellan grupperna sker på ett smidigt och naturligt sätt för barnen, när de är mogna för det, eftersom barn och personal i hela verksamheten känner varandra väl genom daglig kontakt. 

Vår uppfattning är att små barn behöver en hemlik miljö och regelbundna rutiner i vardagen. De yngsta barnen utvecklar sin motorik, sitt språk och sina sociala färdigheter i den dagliga samvaron i förskolan. Utevistelsen är en viktig del i verksamheten. I takt med barnens mognad rör vi oss mer och mer utanför förskolan. Vi gör besök på t ex biblioteket och med de större barnen åker vi ofta på utflykt med våra minibussar.  Vi hyr en gymnastiksal en gång per vecka, dit vi går med fyra- och femåringarna. 

För oss på Backsippan är det mycket viktigt att ha tillgång till ett eget kök där vi kan laga vår mat. Vi strävar efter att i möjligaste mån använda oss av ekologiska och lokalt producerade livsmedel. Tillsammans med de äldre barnen åker vi till Solmarka lantgård och handlar potatis och grönsaker. Vi bakar allt vårt bröd själva och barnen serveras frukt varje dag.